εργαλεία

Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος από το θάνατο ενός αγαπημένου σου προσώπου για να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός είναι το χρησιμότερο εργαλείο για την κατανόηση της ζωής. Σε αυτή τη βάση, η τεχνολογία είναι το αμέσως επόμενο.

You may also like