Υπόγεια ρεύματα σε σπρώχνουν ψηλά

2014-11-15 01.29.57μια πολύ καλή δοκιμή!

Από την όμορφη Παρασκευή, είδες δεν κύλησε κι άσχημα ο Νοέμβρης.

You may also like